27 utmanande hål fördelat på tre slingor

Strängnäs Golfklubb förfogar över 27 hål fördelade på 18 + 9 hål, där alla slingor startar och slutar vid klubbhuset. Vår styrka är tillgänglighet, service och banans centrala läge. Signaturträdet på Strängnäs golfbana är den karaktäristiska eken. Mest imponerande är de månghundraåriga ekarna mellan de nionde greenerna på blå och gul slinga och mest utmanande är eken i spellinjen mot nionde green på blå slinga.

Den bokningsbara 18-hålsbanan utgörs av gul och blå slinga. Den röda 9-hålsslingan är en Pay & Play med bollränna. De ursprungliga 18 hålen (huvudsakligen gul och blå slinga) är en typisk skogs- och parkbana som präglas av smala fairways, doglegs och relativt små greener där spelstrategi belönas mer än längd. Placera bollen på rätt ställe för fritt inspel till greenerna och din score är räddad! Gästande elitspelare säger att banan är relativt lätt, men faktum är att banrekordet sällan putsas av andra än hemmaspelare.

De nya nio hålen (till övervägande del röd slinga) anlades 2004 och är mer öppna med några kraftigt kuperade hål, stora dammar samt större, ondulerade och väl inbunkrade greener.

Foton nedan tagna av: Peter Cordén

BANGUIDE

SLOPETABELL & SCOREKORT

TRÄNINGSOMRÅDEN

På Strängnäs GK finns goda möjligheter till egen träning. Vår driving range består av 27 mattor varav tre under tak och en träningskur huvudsakligen avsedd för lektioner. Den 300 meter långa rangen har avståndsskyltar, målflaggor och målgreener med måttangivelser på varje matta. På rangen finns också en träningsbunker. Pris 10 kr/polett för 24 bollar. Rangekort (kostnad för kort 50 kr) kan laddas med olika antal bollar till rabattpris. Rangen stänger onsdagar 18.30 pga klippning.

Utöver driving range finns två mindre områden – 90 meter och 150 meter – för träning med egna bollar. På dessa områden finns greener för inspels- och bunkerträning. Dessutom finns en stor green för pitch- och putträning och en putting green vid gula slingans första utslag.

Share This