0152-14731 Stängt för säsongen. Adress Kilenlundavägen 3, 645 47 Strängnäs info@strangnasgk.se

Bankommittén

Bankommittén.

Vi försöker utveckla banan med små medel för att skapa en bättre layout och samtidigt göra bana mer lättarbetad.
Vi tittar på hålens spellinjer för att ge säkrare spel och bättre speltempo på banan. Banan ska hålla en bra kvalité med fina spelytor.
Bankommittén består av följande:
Tommy Eklund – Banförman.
Per Magnusson – Klubbchef
Joachim Anderlund – spelare

 

Förändringar under vintern/våren 2021

Hål 1
Vänsterbunkern vid dogleg fylls igen – bra slag ska premieras.
Hål 2
Röjarbete runt tee 56. Ny tee 46 har anlagts och grovschaktning är gjord.
Hål 5
Ta ner träd på vänstersida ca 100 – 150 meter framför green.
Hål 6
Ta ner träd på vänstersidan ca 50 – 100 meter framför tee.
Hål 10
Vänsterbunkern som är placerad ca 80 meter framför green läggs igen.
Hål 14
Uppröjt bakom green.
Hål 15
Högerbunkern längst från green läggs igen.
Hål 16
Ta ner träd på vänstersidan strax efter dogleg och framme vid green.
Hål 18
Bunker läggs igen.
Vi vet att bananlayouten berör många. Vid frågor eller funderingar, hör av er till bankommittén.
Info@strangnasgk.se
Share This