Välkommen till Strängnäs GK 

Medlemskap 2018

  • Fullbetalande medlemmar: 5 800 kr (varav 4 300 kr spelrätt)
  • Nya medlemmar och återvändare: 4500 kr (första året)
  • Yngre seniorer 25-28 år: 4 350 kr
  • Junior 17-24 år: 2 900 kr
  • Junior 8-16 år: 1 450 kr
  • Junior 0-7 år: 0 kr
  • Familj (2 seniorer + 1-3 barn upp till 14 år): 11 600 kr
  • Röda Klubben 3 700 kr (Fritt spel på röd slinga, tidsbegränsat 9 hål på 18-hålsslinga)
  • Heltidsstuderande 4350 kr (mot uppvisande av CSN-kort)
  • Green-feerätt 1950 kr  (rabatt på greenfee 100/50 kr)
Bli medlem idag:

TÄVLINGSKOMMITTÈ

Sammankallande: Mari Ekvall

DAMKOMMITTÈ

Sammankallande: Ann-Sofi Persson (persson@ridderling.se)

Medlemmar:
Agnetha Jepsen
Cecilia Hedberg
Malin Ekvall
Monika Eriksson (suppleant)

JUNIORKOMMITTÈ

Medlemmar:
Joakim Olsson
Tomas Klasson Lindgren

FREDAGSGOLF/KRÖGARGOLFEN

På fredagskvällarna samlas vi på klubben och spelar nio hål tillsammans och avslutar med middag. Det händer att det även blir lite live musik. Varmt välkomna!

Share This