0152-147 31 Öppettider: vardagar 8-17 lör-sön 7-15 info@strangnasgk.se

Lokala regler Strängnäs GK

 OBS! Reglerna kommer att revideras under våren 2019

Staketstolpar definierar out of bounds

Gränsen för out of bounds på hål 5, hål 9, hål 18 och hål 24 definieras av staketstolpar. En boll som passerar staketet och befinner sig i vila är out of bounds, även om den ligger på annan del av banan.

 

Oändligt sidovattenhinder/vattenhinder

Sidovattenhindret på hål 23 är oändligt. All mark och allt vatten bortom markeringen är i hindret (även om de ligger utanför klubbens mark).

 

Bunker skadad av rinnande vatten

Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete (MUA) . Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

Myrstackar

Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren får/måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Störande inverkan av en myrstack på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

Berg i dagen och jordfasta stenar

Berg i dagen och/eller jordfasta stenar på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b.

Skador orsakade av djur som inte är bogrävande

Områden på banan orsakade av vildsvin är mark under arbete (MUA). Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Avståndsmätare

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. 

Avståndsmarkeringar

Avståndspinnar är flyttbara hindrande föremål. Förankringar och avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.

Stenar i bunker

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan:

Markering Regelhänvisning Regel för Golfspel

Gäller fr.o.m. 2016

Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA spel förbjuden Bilaga 1 del A 2a
Orange Hindrande föremål 24
Share This