Bli medlem

Teckna medlemskap för 2019 och spela fritt resten av säsongen 2018.

Fullbetalande medlemmar: 5 800 kr (varav 4 300 kr spelrätt)

Nya medlemmar och återvändare: 4500 kr (första året)

Yngre seniorer 25-28 år: 4 350 kr

Junior 17-24 år: 2 900 kr

Junior 8-16 år: 1 450 kr

Junior 0-7 år: 0 kr

Familj (2 seniorer + 1-3 barn upp till 14 år): 11 600 kr

Röda Klubben 3 700 kr (Fritt spel på röd slinga, tidsbegränsat 9 hål på 18-hålsslinga)

Heltidsstuderande 4350 kr (mot uppvisande av CSN-kort)

Green-feerätt 1950 kr  (rabatt på greenfee 100/50 kr)

Bli medlem idag:

Share This