0152-147 31 info@strangnasgk.se

Slopekalkylator

Beräkna antal erhållna slag för hål 1-18 (Gul och Blå slinga)


Beräkna antal erhållna slag för hål 1-9 och 19-27 (Röd och gul slinga)


Share This