0152-14731 Receptionen öppen vardagar 9-15 helger 8-13 info@strangnasgk.se

Styrelsen 2020

Strängnäs golfklubb är en ideell förening som svarar för golfspel och medlemsaktiviteter på klubben.

Strängnäs Golf AB äger och förvaltar golfanläggningen.

Strängnäs Golfklubb

Styrelse

Björn Zetterlund, ordförande

– förutom ordf.-rollen även deltar i markgruppen.

 

Bengt Johansson, ledamot

– ansvarar tillsammans med klubbchef Per för marknadsföring och sponsorer

Peter Gustavsson, ledamot

– ansvar i markgruppen.

 

Ann-Sofie Persson, ledamot

– ansvarar för redovisning av klubbens ekonomi samt HR relaterade frågor.

Mats Klang, ledamot

– ansvarar för tävlingskommittén samt i gruppen för restaurangfrågan.

 

 Joachim Anderlund, ledarmot

– ansvar i gruppen för utveckling av banan

 

Peter Jedar, ledarmot

– ansvarar för miljöfrågor och kontaktperson mot kommunen

 

Anki Johansson, suppleant

– ansvar i gruppen för restaurangfrågan

 

Mona Källbäck, suppleant

 

Strängnäs Golf AB

Björn Zetterlund, ordförande

 

Bengt Johansson, ledamot

Ann-Sofie Persson, ledamot

Share This