0152-147 31 Receptionen stängd för säsongen info@strangnasgk.se

  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
  • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)

  • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)

  • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

Share This