0152-147 31 Öppettider: vardagar 8-17 lör-sön 7-15 info@strangnasgk.se

Strängnäs golfklubbs historia – den korta versionen

1968                    Carl-Herman Larson, Nils Granlöf och Sten Karlsson bildade Strängnäs                                     Golfklubb 10 oktober med Larson som ordförande och Karlsson som                                         sekreterare. Arbetsgrupp med svenska mästarinnan Birgit Forssman som                                 sakkunnig.

1969                    Nio hål byggdes för 135 000 kr. Ritad av Anders Amilon. Extremt torr                                       säsong.

1970                    Ännu en extremt torr säsong.

1971                   Tack vare många medlemmars frivilliga arbete och donationer i form av                                   byggnadsmaterial mm kunde första bollen slås ut på banan. Antalet                                         medlemmar var 300 st.

1973                    Officiell ingivning med bl a Prins Bertil. Livlig tävlingssäsong efter en                                       ovanligt grön vinter.

1974                    Beslutades att bygga ut till 18 hål. Ritad av Jan Sederholm och Lars Tedrup.

1975                    Banan i mycket gott skick.

1977                    Utbyggnaden till 18 hål inleddes samt klubbhus och arbetslokaler, återigen                               främst tack vare insatser från medlemmar.

1979                    Juni – invigning av 18-hålsbanan.

1980                    Första Klubbmästerskapet

1982                    RM för D50 samt D60. Torr sommar. Rekordår på många sätt.

1983                    Utbyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av omklädningsrum, matsal, kansli                             och kök.

1984                    Arrangör av DM. Alla greener öppna 19 april och samma greener kunde                                   spelas på juldagen. Bra tävlingsår.

1986                    Regnig höst.

1988                    Ny maskinhall.

1989                    Torr sommar. Fint golfår.  Carl-Herman Larson, Sten Karlsson och Nils                                      Granlöf invalda som Hedersledamöter.

1990                   Sjövatten drogs upp till golfbanan med samarbete med                                                          kyrkogårdsförvaltningen. Fin golfsommar men regnig höst.

1991                    Skyfall i början av säsongen. Fairwaybevattning anlades till en kostnad av                               2,5 miljoner kr.

1992                    Fantastisk golfsäsong, mycket vackert väder.

1993                    Bestyrkt som en av de bästa och vackraste golfbanorna i Södermanland.                                 Blöt säsong. ”Först avsätter vi pengar för att få hit vatten, sen avsätter vi                                 pengar för att bli av med vattnet!” Olle Ask

1994                    Arrangör av RM. Fantastiskt varm sommar.

1995                    Arrangör av DM. Säsongen startade med dåligt väder (snö), men sedan                                   kom en otrolig sommar och höst.

1996                    Extremt kallt i backen fram till midsommar.

1998                    Datasystem införs för att underlätta administrationen.

1999                    Banan håller fin kvalitet. 1300 medlemmar. Tävlingsmässigt livlig klubb.

2002                    Beslutades att bygga ut med nio hål till för 15 miljoner kronor.

2003                    Uppdelning av klubben till en ideell del och ett driftbolag.

2004                    Invigning av 27-hålsbana.

2005                    ”Gudrun” blåste ned cirka 400 träd på banan. Vädermässigt en historisk                                    höstsäsong.

2006                    Sista numret av INFO-bladet – hemsida tar över. Utbyggnad av                                               banpersonalens lokaler.

2009                    Öppnar för Pay and Play på nio hål.

Share This